Revizor

REVIZOR HOSPODAŘENÍ je voleným kontrolním orgánem, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem základní organizace.


Revizor hospodaření

Comments are closed.