Předsednictvo

PŘEDSEDNICTVO základní odborové organizace České rafinerské a.s. je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost základní organizace mezi konferencemi nebo členskými schůzemi, vystupuje její jménem a vyjadřuje se jménem členů základní organizace. Předsednictvo je čtyřčlenné. Předsedou je uvolněný funkcionář z místa sídla společnosti a místopředsedou je funkcionář z druhé části, který současně vykonává funkci uvolněného Závodního inspektora bezpečnosti práce. Další dva členové jsou neuvolnění, po jednom z každé části.


Členové předsednictva

Comments are closed.