Konference ZOO

KONFERENCE je nejvyšším orgánem Základní odborové organizace České rafinerské a.s.
Do její výlučné působnosti patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace.


STRUKTURA ODBOROVÉ ORGANIZACE

Comments are closed.