Historie

K historii naší organizace by se vlastně dalo použít jen pár slov, protože pokud bych měl zabrousit do té opravdové historie musel bych opisovat z “kronik” odborových organizací Chemopetrolu, a.s. a Kaučuku, a.s.

Možná se ptáte proč?

Psal se rok 1995. Vláda České republiky rozhodla o vstupu zahraničního konsorcia IOC (Shell, Conoco a AGIP) do rafinérského průmyslu v České republice. Sloučením rafinérských provozů, které byly odděleny od Chemopetrolu Litvínov a Kaučuku Kralupy nad Vltavou, vzniká Česká rafinérská, a.s.

V průběhu roku 1995 začaly odborové organizace Chemopetrolu a Kaučuku, za aktivní účasti jejich funkcionářů z rafinérských provozů, s přípravnými pracemi, které směřovaly k založení Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

Přípravný výbor, ve složení Miroslav Havel, Petr Krůta a Stanislav Mikulka, odeslal potřebné materiály Ministerstvu vnitra ČR a dne 6. září 1995 byla Základní odborová organizace České rafinerské a.s., v souladu se zákonem 83/1990 Sb., zaevidována. V následném období se řešil přechod členů z “mateřských” odborových organizací do nově vzniklé, a otázky týkající se delimitace finančních prostředků. Vše bylo včas úspěšně vyřešeno.

1. ledna 1996 začala Základní odborová organizace České rafinerské a.s. naplno pracovat a hájit práva svých členů a zaměstnanců České rafinérské, a.s.

V lednu 1996 se v Kralupech nad Vltavou konala I. Konference Základní odborové organizace České rafinerské a.s.. Tento nejvyšší orgán schválil, kromě jiného, personální složení Předsednictva základní odborové organizace a její vstup do Odborového svazu chemie České republiky.

Na konci června roku 1996 byla uzavřena mezi Základní odborovou organizací České rafinerské a.s. a Českou rafinérskou, a.s., první kolektivní smlouva, která se postupem času zařadila mezi jedny z nejlepších nejen v oblasti chemie, ale dokonce v celé České republice.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli, ať již na vzniku, či chodu naší organizace, a všem členům, kolegyním a kolegům za podporu, bez které bychom těchto výsledků nemohli dosáhnout.


Martin Machačný
Předseda
Základní odborové organizace
České rafinerské a.s.

Comments are closed.