Formuláře UNIPETROL

Žádost o poskytnutí příspěvku ze sociálních nákladů

   Pravidla pro poskytnutí příspěvku (KS 2017)
   Příloha 1 - Formulář žádosti o příspěvek
   Příloha 2 - Čestné prohlášení žadatele

Comments are closed.