BOZP

Bepečnost a Ochrana Zdraví při Práci

je pověřeným orgánem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Činnost komise bezpečnosti práce koordinuje Závodní inspektor bezpečnosti práce.


Členové komise BOZP

Comments are closed.