Svolání konference

PZO v souladu se stanovami ZOO ČeR rozhodlo o svolání konference ZOO ČeR a to na čtvrtek 30. 3. 2017.
V souvislosti s rozhodnutím o svolání konference předsednictvo stanovilo klíč pro počty delegátů konference a to na každých 15 i započatých členů ROD jeden delegát. Počty delegátů jsou tak následující: ROD 10: – 13 delegátů, ROD 17: – 8 delegátů. PZO dále rozhodlo, že delegáty konference s hlasem rozhodujícím budou také členové předsednictva ZOO ČeR a RH (pokud nebudou delegováni za delegáty konference jednotlivými ROD).

This entry was posted in KONFERENCE. Bookmark the permalink.

Comments are closed.